Evangelisk forkyndelse  |  Bibelkundskab  |  Troens liv

Døm ikke den der falder


Forfatter :  Holger LissnerDøm ikke den, der falder,
og den, der ligger ned,
men svar ham, når han kalder,
med Guds barmhjertighed.

2. Mål ikke den, du møder,
med knebent målebånd,
for så vil Gud dig måle
i samme strenge ånd.

3 Tro ikke, du kan fjerne
din næstes skæve splint,
dit øje har en bjælke,
som gør, du famler blindt.

4 Den bjælke får dig til at
fordømme andres fejl,
fordi du ikke ønsker
at se i deres spejl.

5 Så ligner du de fromme,
der naglede ham fast
til døden på en bjælke
som spotter og fantast.

6 Men han blev ved at bede,
han bad for dig og mig,
og i sin bøn han binder
os fast til Gud og sig.

7 Bødlen såvel som staklen
og den, der ligger ned,
han møder, når han beder,
kun Guds barmhjertighed.

8 Kast, Jesus, i din nåde
min bjælke på dit bål,
og lad din godhed råde
hos os med topfyldt mål!

Holger Lissner 1993
SDA salmebog 479