Hvorfor “indenfor”

Hvad er baggrunden for nyhedsbrevet?

I en traditionel kirke, er du enten medlem, eller ikke. Hvis du ikke er medlem, er du en gæst hvis du er på besøg, men du er endnu ikke helt med i det interne landskab der betegner denne specifikke kirke. Men i Webkirke har vi en drøm om at have kirke på en anden måde. Undersøgelser viser at mange mennesker får sit åndelige behov tilfredsstillet ved en blanding mellem fysiske fællesskab og digitale fællesskab. Vi er på digitale platforme hele tiden og er vandt med at zappe fra det ene til det andet. At være kritisk til det man ser og lytter til, er noget man også vægter i skolen for unge mennesker. Hvorfor skulle kirken ikke være på digitale platforme?

Webkirke er ikke kun en forlængelse af et bestemt fysisk fællesskab, men et digitalt værested der i første række bygger på de grundlæggende kristne værdier mange kirker er fælles om i Danmark.