3. »Alle folk på jorden vil blive velsignet igennem dig«

E03


Abram er gammel, og Gud vil nu have, at han skal være stamfar til et stort folk.
Hvordan reagerer Abram?
Og hvordan bliver det ham, der bærer Guds løfte om at velsigne alle folk videre?
Gud skal finde en vej til at holde historien om ham – historien om det gode – i live.
Faklen bliver givet til Abram, som Gud har udvalgt til opgaven. Gud vælger en barnløs mand, men hvordan skal han blive stamfar til et stort folk?
Emner: Tillid til Gud, hjælpe Gud på vej, kald, livsrejse, sat på prøve, svære fortællinger i Bibelen.
Personer: Abraham, Sarah, Isak, Hagar, Ismael.
Tidslinje: Abraham er den første person, vi hører om, efter tårnet og forvirringen i Babel, og historien om Guds folk Israel begynder her. I Bibelen er det 1. Mosebog kapitel 12-25.
Tilrettelæggelse og produktion: Robert Sand, Andreas Müller, Torben Rasmussen
Musik: Daniel Husballe