Webkirkes forkynderteam

Forkyndelsen af Guds ord og troens forfriskende budskab er en helt central del af webkirken. Både i Aftenkirken og til gudstjenesten er andagt og prædiken en bærende del af programmet.

Siden webkirken startede under corona-tiden, har gudstjenesten været lidt en kopi af et fysisk arrangement med både skriftlæsning og bøn. I starten var der også børnehistorier og kollekt. Sådan er det ikke længere.

Heldigvis kan man sige, at ting udvikler sig og ændrer sig i takt med tiden. Vi har hele tiden opfordret til at skrive til os med ris og ros, og der er over tid kommet rigtig mange tilkendegivelser af den store betydning, webkirken har for mange, men også en del forslag til, hvordan det hele kan gøres bedre og mere tilgængeligt for seerne.

Et af de forslag, som har været fremsat over tid, har været at samle et mere fast forkynderteam. Der har mange gange været en stor spredning på, hvem der holder en prædiken. Der kan gå lang tid mellem hver gang, man ser den samme person. Dette skaber selvsagt variation, men forhindrer, at man måske kommer til at genkende dem, der prædiker. Udfordringen har været at “fylde planen ud”, da det er en stor opgave for mange at lave en prædiken, specielt til et givent tema.

Vi har derforluttet at lave et tættere forkynderteam, hvor du kan møde den samme person flere gange. Dem, der deltager i dette team, har entusiastisk ønsket at deltage på mere regelmæssig basis, og for at gøre det nemmere for forkynderen, er temaet nu frit, og man kan selv vælge, hvad gudstjenesten skal omhandle. Dog skal det være et kort, positivt, trosopbyggende budskab, der trækker seeren tættere på Jesus og troens liv.

Forkynderteamet består for nuværende af Lasse Flinker, Joan Kristensen, Henrik Jørgensen, Torben Rasmussen, Flemming Pedersen, Thomas Rasmussen og Jan-Gunnar Wold. Af og til vil du også se en “gæstetaler”, men i større omfang ønsker vi, at du lettere kan genkende og forholde dig til et mindre team i forkyndelsen. Vi håber, at dette setup bliver til glæde for dig!