Kirke for alle

“Det er spændende at opleve et kirketilbud, der ikke er begrænset af geografi eller tid. Her kan alle komme og være med, uanset hvor de befinder sig, eller hvornår de kan få det til at passe ind i en travl hverdag”, siger Torben Rasmussen, som er et kendt musikeransigt på Webkirke og aktiv i arbejdet for børn og unge.

– Torben Rasmussen, vi har jo set dig med guitar som musiker i Webkirke, hvor de fysiske rammer ikke udgøres af mursten. Hvordan ser du betydningen af at udvide den traditionelle ramme for kirkegang?

”Jeg mener, at budskabet om Guds kærlighed og hans ønske om at gøre en forskel i vores liv skal være så tæt på vores hverdagsliv som muligt. Derfor giver det også rigtigt god mening, at kirken har en plads på internettet, hvor man let kan klikke ind og få inspiration og stof til eftertanke både gennem fortælling og samtale såvel som gennem sang og musik.”

– Er der en dybere mening for dig, når du formidler et budskab via et musikinstrument?

“For mig er musikken en helt fantastisk måde at kommunikere på, fordi musikken taler et sprog, som vi mange gange har svært ved at udtrykke med ord, – nemlig følelsernes og stemningernes sprog. Musikken kan derfor være med til at tydeliggøre meningen med ordene i en sang, når ordenes budskab og stemningen i musikken supplerer hinanden, så vi som tilhørere eller deltagere i en sang får lov til at føle betydningen af sangens budskab.”