Modernitet

Kære ven.

Med modernitet tænker jeg ikke her på Karl Marx, Immanuel Kant eller andre tænkere, der omtalte modernismen som en åndsretning og livsanskuelse. Mange bøger er skrevet om den sag. Modernitet indebærer en afvigelse fra de etablerede normer, overgang til et syn på tilværelsen, som indbefatter at ethvert individ er sin egen målestok og ikke behøver nogle autoriteter for at finde retning i livet. Bibelen bliver således litteratur underlagt vores tolkning på samme måde som H.C. Andersen, og ingen kirke har monopol på den religiøse fortælling.

Danmark anno 2024 har sikkert flyttet sig endnu længere end da sociale og religiøse normer faldt sammen i 60’erne og 70’erne. Nu var det Ole og Mona, der var Gud, væk var Gud Fader i himmelen.

Uden at vi måske tænker så meget på sagen, er det faktisk denne holdning, vi er omgivet af i vores samfund. Ældre kan begræde det, og unge kan føle sig utilpas, men sagen er, at troen har vanskelige vilkår i vores samfund. Og endnu mere besværligt er det, når troens mennesker fastholder en livsanskuelse og traditioner, der er meget fremmede for “normale” mennesker.

Hvordan fortæller vi den bibelske historie til mennesker i dag, så det giver mening? Hvis alle er sin egen Gud, og bibelen ingen autoritet har, hvordan kan kristne overbevise andre om det fornuftige i at være kristen?

Der er måske et eneste godt argument tilbage. Den ene sag, der gør det svært at affeje troen som eventyr, og Gud som en bedstefar. Når du fortæller andre din historie, din oplevelse af Gud, din subjektive fornemmelse af Guds rige, og hvordan Gud er en dynamisk kraft i dit liv, er det et argument, der godt kan bortforklares, men det er alligevel på samme værdilinje som alle andres forståelse af tilværelsen.

I Webkirke ønsker vi at formidle menneskers historier om Guds kraft. Vi ønsker at formidle troen som mere end tomme traditioner. Vi ønsker, at du kan blive nysgerrig på det kristne liv og opdage, at bibelens fortællinger er mere moderne end ved første øjekast. At være et vidne om Guds rige er måske det sidste gode troens argument i et samfund, der er lige så søgende efter retfærdighed og forsoning som den gang, Jesus vandrede på jorden. Dette vidne kan du være i din hverdag, og det ønsker vi at promovere igennem Webkirke!

 

Kærlig hilsen
Jan-Gunnar Wold