Uden planlægning – ingen Webkirke

Uden planlægning – ingen Webkirke

“Hvis der ikke var folk i baggrunden, der lagde planer for dekoration og pyntning  af udstillingsvinduerne i et stormagasin, ville der nok ikke være så meget for kunderne at se på”, siger Caroline Lundqvist, som er en af de medarbejdere, der sørger for planlægning af Webkirkes indhold, længe før programmerne udsendes.

Caroline, vi ser jo hver uge resultatet af det, du laver i kulissen med hensyn til planlægning af programmerne. Hvad er helt nøjagtigt dit ansvarsområde?

– I produktionens planlægningsfase har vi et stort online regneark, hvor vi er mange, der har hver vores del at udfylde. Min opgave er at have særligt fokus på tilrettelæggelse af gudstjenesten.

Det er vel ikke kun udfyldning af celler i et regneark, der sorterer under dig, Caroline? Er du ikke også i kontakt med de medvirkende?

– Jo, det er jeg. Hvis Webkirke kunne planlægges ved blot at udfylde et regneark, ville det helt sikkert være meget enklere, men når man har med mennesker at gøre, er der alle mulige udfordringer, der pludselig kan opstå. Alene det at få fat på travle folk, få deres tilbagemelding om aftaler eller opsøge nye mulige deltagere har vist sig at være den mest tidskrævende opgave af alle i mit arbejde.

Når man som du arbejder bag linjerne med logistik og tilrettelæggelse af gudstjenesterne, så prædiken, dagens vært samt sang og musik går op i en højere enhed, er det så ikke svært at bevare følingen med seerne, der sidder på den anden side af skærmen og skal have glæde af produktionen?

– Som sagt, hvis ingen trak i trådene bag facaden i en forretning, var der nok ikke så mange, der ville lade sig inspirere af udstillingsvinduerne og derefter købe varerne. På samme måde er det altafgørende for et projekt som Webkirke, at nogen beskæftiger sig med planlægning og tilrettelæggelse.

– Webkirke handler om at dele troen på Jesus med andre, at opmuntre seerne med det kristne budskab og sørge for, at mennesker bliver rørt. Hvis det kun var papkasser, der skulle flyttes, var det givetvis mindre inspirerende. Når jeg derimod modtager feedback fra seerne om, at Webkirke har stor betydning for deres online trosfællesskab, så ansporer det mig og giver mig fornemmelsen af, at også mit bidrag er med til at opbygge troen hos dem, der ser programmerne.

Hvis du har lyst til at kontakte Caroline, kan du skrive til hende på kontakt@webkirke.dk