Gudstjenesten udgår

Hvad mener du? Udgår Gudstjenesten af webkirke? 

En bedre formulering vil være, at den ugentlige gudstjeneste ændres. Den udgår naturligvis ikke! Pr. 1. marts 2024 justerer vi lidt i selve forløbet af gudstjenesten hver lørdag formiddag. Det hele begyndte jo under Corona, hvor man ikke kunne besøge en fysisk kirke. I den periode sendte vi en kopi af en fysisk gudstjeneste med både børnefortælling og kollekt! Det gør vi ikke længere. I et godt stykke tid har vi videreudviklet Aftenkirke konceptet og er havnet et sted, hvor tilbagemeldingen er meget god. Nu er tiden så kommet til at tage et nærmere kik på gudstjenesten og dets indhold.

Fra 1. marts planlægger vi nogle justeringer, der går ud på at lave et mere flydende koncept, lidt mere enkelt opbygget, hvor prædikenen bliver en lidt mere dominerende faktor. I den forbindelse har der været ønsker om at have et mere fast team af forkyndere, hvilket vi har tænkt at afprøve. Vi har i stor udstrækning forsøgt at producere sang og musik, specielt indspillet til webkirke. Dette har mange været glade for, men det er også et stort arbejde for både dem, der udøver og dem, der står bag kamera og lyd. Ved at tilpasse formatet vil vi også kunne udnytte ressourcer til optagning og produktion bedre.

De værter, der har ledet os igennem gudstjenesten, har gjort en stor indsats for at skabe sammenhæng i programmet. Fremover vil værtens rolle hovedsageligt blive at ønske dig velkommen indenfor og skabe rammen om den oplevelse, som vi skal i gang med, end at annoncere de forskellige indslag. Vi lader med andre ord forløbet gå sin naturlige gang.

Vi håber, at det lidt ændrede format vil blive værdsat! Nogle vil måske savne noget eller ønske noget anderledes. Et af grundprincipperne i den digitale verden er jo, at tingene ikke skal blive for ensartede, og at ændringer er af det gode.

Måske kan der ved disse justeringer også skabes grobund for andre initiativer. Det må tiden vise.