Kirkekaffen blev kold

Først var der “Rundbordssamtale”, som så blev til “Kirkekaffe”. Nu er der kun selve gudstjenesten tilbage lørdag formiddag. Kirkekaffe var et forsøg på at skabe et lille hjørne til en løs samtale omkring dagens tema i gudstjenesten, lidt ligesom det ville foregå i en fysisk forsamling mange steder. Årsagen til, at Kirkekaffe blev indstillet, var til dels, at sekvensen endte med at blive hverken fugl eller fisk. Det var en lidt tynd kop kaffe så at sige med hensyn til indhold, og det viste sig svært at koordinere, så samme person ikke både prædikede til gudstjenesten og efterfølgende deltog i Kirkekaffe.

Nogle af jer har dog skrevet til os, at I kunne lide selve konceptet og syntes, det var en fin lille refleksion. Efter vores mening bør vi dog undersøge muligheden for at skabe et mere solidt bibelsk hjørne, hvor man kan dykke ekstra ned i emnerne. Det skal så foregå på et andet tidspunkt end i forlængelse af gudstjenesten.

Skriv gerne ind til os på kontakt@webkirke.dk hvis du har idéer til, hvordan vi kan gribe det an!