Indenfor

Er du her, så er du indenfor

I en traditionel kirke er du enten medlem eller ikke medlem. Hvis du ikke er medlem, er du gæst, når du er på besøg, da du endnu ikke er rigtigt med i det fællesskab, der knytter sig til den pågældende kirke. Men i Webkirke har vi en drøm om at gå i kirke på en lidt anden måde. Undersøgelser viser, at mange mennesker får deres åndelige behov tilfredsstillet ved en blanding af fysiske og digitale fællesskaber. Vi er på digitale platforme hele tiden og er vant til at zappe fra det ene til det andet. Kritisk stillingtagen overfor det man ser og hører på internettet, er noget, man også vægter i skolen blandt børn og unge. Hvorfor skulle kirken så ikke være på digitale platforme?

Webkirke er ikke kun en forlængelse af et bestemt fysisk fællesskab men et digitalt værested, der i første række bygger på de grundlæggende kristne værdier, som mange kirker er fælles om i Danmark. Rigtigt mange mennesker bekender sig ikke til den kristne tro, og mange, som gør det, kommer ikke i et fysisk fællesskab. Det kan være, du er gået træt på vejen, er blevet skuffet over mennesker i kirken, eller er blevet for syg til at deltage fysisk. Det kan også være, du bor et sted, hvor der er langt til en kirke. Her er det så, at Webkirke faktisk kommer hjem til dig, hjem i din stue, til din sofa, på din telefon eller tablet.

Vi ønsker at opmuntre dig på troens vej, give dig et bibelord, bede for dig eller på anden måde hjælpe dig til at være en Jesu efterfølger. Derfor er vi glade for at se dig indenfor!