Min digitale rejse

eg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle forkynde via elektroniske medier, sådan som vi gør det nu. Nok mest fordi jeg har rødder i en mere analog tidsalder.

– Hvorfor sagde du ja til at deltage i digitale udsendelser, når du ikke er vokset op med dem?

Det kommer nok af, at jeg altid brænder for at udbrede evangeliet, og så kom coronatiden og gjorde det vanskeligt at forkynde for mennesker i en større forsamling. Men nød lærer os at gå nye veje. Først virkede det meget grænseoverskridende at tale til et kamera, men det blev hurtigt bare en ny hverdag.

– Flemming, selvom du helt sikkert er kendt af mange, vil du så ikke kort fortælle seere, der endnu ikke kender dig, hvem du er, og hvordan din livsrejse har været?

Jo, mit navn er Flemming Pedersen, og jeg blev født og voksede op i en familie, hvor mine forældre var nyomvendte kristne. Det betød, at vi børn var med på en trosrejse, hvor der var et stort engagement og en levende tro i hjemmet. Jeg oplevede tidligt et kald til selv at engagere mig i Adventistkirken. Det var på områder som spejder- og ungdomsarbejde såvel som i det daglige menighedsliv.

Selvom jeg tog en anden uddannelse først, så følte jeg Guds ledelse, den dag pastor John Pedersen, som dengang var formand for kirken, kaldte mig til at blive præst.

Det har været en fantastisk rejse med Gud og kirken lige siden.

– Hvad er det så, der ligger dig på sinde, når vi jævnligt ser dig forkynde på Webkirke?

Jeg har et ønske om at inspirere seerne til selv at læse i Bibelen og tale med Gud i bøn. Mit håb er, at det lykkes mig at formidle oplevelsen af Gud og Jesus som levende realiteter.

– Som forkynder har du vel en klippefast tro på Gud? Bliver du ikke i tvivl nogle gange?

Jeg tror, at min største tvivl er tvivlen på mig selv. Gud har altid været en del af mit liv, men når tvivl opstår hos mig, så er det, når jeg ikke formår at leve, som jeg gerne vil, fordi jeg kæmper med min egen helhjertethed i forholdet til Gud.

– Forventer du at arbejde med medier også fremover?

Det håber jeg da så absolut! Jeg synes, den digitale verden er spændende med de muligheder, vi alle har via vore skærme. Jeg bliver aldrig den helt store skærmtrold, men så længe der er en mulighed for at formidle Guds ord samt bede for og med mennesker, så er jeg frisk på at bruge et hvilket som helst medie.