Kirke for alle

Danmark har mange kirker. Næsten hver eneste lille by har en kirke, og hvor der ikke er en folkekirke, er der ofte en frikirke eller et andet trosfællesskab. Det vidner lidt om den danske historie men også om, at der fortsat er behov for mere end bilen og havegrillen i tilværelsen.

Webkirke ønsker at favne alle. Den platform, vi bygger på, er den evangeliske platform, som vi finder i Apostlenes Gerninger i Bibelen, der er evangeliet om Jesus, hans liv, død og opstandelse.

Det er vort håb, at alle kirker i Danmark hånd i hånd kan arbejde for at styrke troen på Jesus her i landet. Derfor er vi taknemmelige, når Webkirke må komme hjem til dig. Vi håber, du vil styrkes i din tro ved det, du lytter til og ser på skærmen!

De forskellige fysiske kirker lægger ofte vægt på noget bestemt og har deres eget særkende. I Webkirke ønsker vi at være et online fællesskab, hvor alle kan være med uanset ståsted og tilhørsforhold, og hvor vi sammen kan mødes omkring det, vi har fælles, – Jesus Kristus.

Nu er det jo Adventistkirken Danmark, der er initiativtager til Webkirke, hvor programmet begyndte som en corona løsning. Dog stod det hurtigt klart, at Webkirke imødekom et stort behov på tværs af kirkeskel. Projektet blev således videreudviklet som et online tilbud til “hr. og fru Danmark”, hvor alle er velkomne til at samles om Jesus Kristus og Guds rige. Selv om Adventistkirken i lighed med mange andre kirker har sine egne mærkesager, så er Webkirke et sted, hvor alle troende kristne i Danmark skal kunne se sig selv og blive opbygget!

Vi udvikler hele tiden konceptet og håber, at vi kan være et digitalt fællesskab på tværs af kirkesamfund, hvor gudstroen kan vokse og spire!